Tolna megyében folytatódik az MVM Paks II. Zrt. telephely-vizsgálati programja

2014.08.25. 6:00
A Tolna megyei Dunaszentgyörgy, Gerjen, Madocsa, Paks, Pusztahencse, Tengelic, Fadd térségében folytatódik az MVM Paks II. Zrt. megbízásából az új atomerőművi blokkok létesítéséhez, majdani biztonságos működésének szavatolásához szükséges telephely-vizsgálati program.

Paks térségében folytatódnak az augusztus 15-én indult, a Paksi Atomerőmű telephelyén létesíteni tervezett két új atomerőművi blokk telephelyvizsgálatához kapcsolódó geofizikai mérések. A Bács-Kiskun megyei Dunapataj, Dunaszentbenedek, Foktő, Géderlak, Kalocsa, Ordas és Uszód térsége után az előkészítő munkálatok augusztus 25-től a Tolna megyei Dunaszentgyörgy, Gerjen, Madocsa, Paks, Pusztahencse, Tengelic, Fadd térségében folytatódnak, és összesen mintegy 294 négyzetkilométeres területet érintenek. A méréseket az MVM Paks II. Zrt. megbízásából a lengyel Geofyzika Torun S. A. és magyar alvállalkozója, a TDE Services Kft. végzi. A kutatásokat a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal a Pécsi Bányakapitányságon keresztül engedélyezte, a kivitelezési munkák a kutatási engedélyben foglalt hatósági, szakhatósági kikötések, korlátozások figyelembe vételével kezdődtek meg minden területen. A vizsgálatok és az előkészítés további lépései alapozzák meg az új atomerőművi blokkok hosszú távú biztonságos működését.

A 3D szeizmikus mérések során geodéziai pontokat tűznek ki, érzékelő kábeleket és rezgésérzékelőket (geofonokat) helyeznek ki a talajra, majd mesterségesen – úgynevezett önjáró vibrátor járművekkel, illetve néhány lakott területen kívüli vizsgálati ponton kis mélységben elhelyezett, kis mennyiségű robbanóanyaggal – rezgéseket keltenek. A rezgéshullámok a mélyből visszaverődve értékes információkat szolgáltatnak a talaj és a mély kőzetek rétegtani, illetve tektonikai viszonyairól. Tolna megyében a terepi kitűzések és a mérési előkészületek 2014. augusztus 25-én kezdődnek, a mérések pedig várhatóan szeptember közepe és október vége között zajlanak le.
 
A mérési program első szakasza, vagyis a rezgésérzékelők és vezetékeik telepítése során a vizsgálati területet részlegesen, 300 méter távolságú vonalak mentén 2 méteres szélességben meg kell tisztítani a magas növésű mezőgazdasági kultúráktól, így például a napraforgótól és a kukoricától. Az érintett területek tulajdonosait erről előzetesen tájékoztatták, ahogy arról is, hogy a kivitelező társaság minden vonatkozó kárukat megtéríti. A geodéta szakértők mindent megtesznek azért, hogy tevékenységük a természetes és épített környezetre és az ingatlanokra a lehető legkisebb hatással legyen. Amennyiben mégis kár keletkezne egy ingatlanban, a kivitelező társaság azt a hatályos jogszabályoknak megfelelően felméri és a tulajdonost 30 napon belül kártalanítja. A kártérítésért az MVM Paks II. Zrt. teljes egészében helyt áll, az esetleges kifizetésekre tartalékot képzett.
 
Az MVM Paks II. Zrt. előzetesen (2013. áprilisban majd 2014. júniusban) tájékoztatta az önkormányzatokat a munkálatokkal kapcsolatban, valamint a kivitelező TDE Services Kft. már a munkálatok megkezdése előtt felkereste a geofizikai mérésekkel érintett földterületek tulajdonosait, illetve használóit, és tájékoztatta őket arról, hogy esetleges kárigényüket hol, mikor és milyen formában jelenthetik be.
 
Az MVM Paks II. Zrt. vezetői minden érintett településen lakossági tájékozatót is
tartanak: ezek az események Pakson és Pusztahencsén kerülnek megrendezésre augusztus 25-én, Dunaszentgyörgyön és Tengelicen augusztus 26-án, Faddon és Gerjen településen pedig augusztus 27-én. Korábban Kalocsán, Dunapatajon, Madocsán, Ordason, Géderlakon, Dunaszentbenedeken, Uszódon és Foktőn is tájékoztatta a társaság a lakosságot.
 
A kutatással kapcsolatos kérdéseket és észrevételeket egy ingyenesen hívható zöld számon várják (06-80/629-922). Emellett minden érintett település honlapján és az MVM Paks II. Zrt. oldalán (www.mvmpaks2.hu) közzétettünk egy tájékoztatót, amely röviden ismerteti a mérések okait, időzítését és folyamatát, valamint a lakossági fórumok időpontjait is.