Beszállítók

A Paks II. projektben komoly szerephez jutnak a magyar cégek és vállalkozások. A 2014. évi II. törvény azt a célt tűzte ki, hogy a projekt 40 százalékában hazai vállalkozások vehessenek részt, ezzel teremtve hazai munkahelyeket. Bizonyos munkákban, például az építő-szerelő bázis létesítése során a magyar beszállítói arány jelentősen meghaladhatja a 40 százalékot. 

Emellett az orosz fél vállalása, hogy a projekt beszállítóinak 55 százalékát az Európai Bizottság előírásainak megfelelően, nyílt közbeszerzés formájában választja ki. Ezeken a tendereken a Roszatom-kontroll alá tartozó cégek, szervezetek nem vehetnek részt. Tekintettel arra, hogy Magyarország fix áras, kulcsrakész szerződést kötött az orosz féllel, az alvállalkozókat az orosz partner vonja be a beruházás munkálataira közbeszerzési eljárás keretében. 

A Paks II. Zrt. mint nukleáris engedélyes a hatályos jogszabályoknak megfelelő minősítési rendszert dolgozott ki és működtet a beszállítók kiválasztására és alkalmasságuk igazolására.

A Paks II. Zrt. mind a saját, mind a fővállalkozó által bevonni kívánt szállítók alkalmasságát a nukleáris minősítési eljárás során szerződésenként vizsgálja. 
A szerződés szerinti munka elkezdésének feltétele a sikeres nukleáris minősítés. 

Az ASE Joint Stock Engineering Company (JSC ASE EC) aktuális közbeszerzési hirdetményei itt elérhetők.

A Paks II. Zrt., mint ajánlatkérő által indított közbeszerzési eljárásokra vonatkozó információk és dokumentumok a Közbeszerzési Hatóság vonatkozó, online elérhető adatbázisaiban találhatók, a közbeszerzésekről szóló a 2015. évi CXLIII. törvény által előírt kötelező adatszolgáltatás alapján. A Társaság aktuális közbeszerzési hirdetményei itt érhetők el.

 

A nukleáris minősítés

A nukleáris minősítési eljárás a Paksi Atomerőmű kapacitás-fenntartása kapcsán bevonni kívánt beszállítók (melyek tevékenysége hatással van a nukleáris biztonságra, függetlenül attól, hogy a szállító a Társaság, vagy az EPC szerződés szerinti Fővállalkozó által kerül bevonásra) szerződéses kötelezettségeinek és az NBSZ-ből eredő követelmények teljesítésére való képességének vizsgálatára irányuló eljárás. A szerződés szerinti munka elkezdésének feltétele a sikeres nukleáris minősítés.

A Paks II. Zrt. mint nukleáris engedélyes a hatályos jogszabályoknak, ezek közül is különösen az Atomtörvénynek (1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról) és az NBSZ (118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről) előírásainak megfelelő minősítési rendszert dolgozott ki és működtet a szállítók kiválasztására és alkalmasságuk igazolására.

A Paks II. Zrt. a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartására irányuló tevékenységéhez saját maga, vagy az általa szerződéssel bevont EPC szerződés szerinti Fővállalkozó által bevonni kívánt szállítók tekintetében győződik meg a szállítók alkalmasságáról. A nukleáris minősítési eljárás során szerződésenként kerül vizsgálatra a követelmények teljesítésének képessége. 
 

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan lehet megszerezni a megfelelő engedélyeket?  
A Paks II. projekt megvalósítása során alapvetően kétféle (nem beszerzési, hanem speciális nukleáris jellegű) „engedély” szükséges a tevékenységekhez:

  • a nukleáris biztonságra hatással levő tevékenységek elvégzésére a szállítók csak az Engedélyes (Paks II. Zrt.) által kiadott minősítés alapján jogosultak (beszállító nukleáris biztonságot érintő tevékenységet csak az engedélyes jóváhagyásával, folyamatos és kompetens felügyelet mellett végezhet, lásd NBSz 9.2.2.0600). Ezt a minősítő eljárást a Paks II. Zrt. (vagy az általa megbízott szakértők) végzik el, ahogy az a fentiekben olvasható. 
  • a jogszabály által előírt speciális esetekben a tevékenységek elvégzéséhez az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) által kiadott engedély (gyártási, építési, behozatali, stb.) szükséges. Az engedélykérelmet – annak tartalmának és jogszabálynak való megfelelésének vizsgálatát követően – az engedélyes jogosult benyújtani az OAH felé.

Mindkét esetben szükséges, hogy a szállító alaposan megismerje, értelmezze és alkalmazza a tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírásokat.

Milyen szervezeteknél szükséges ahhoz regisztrálni a projekthez történő csatlakozás érdekében?
A Paks II. beruházás megvalósítása érdekében megkötésre került Engineering, Procurement and Construction (EPC) szerződés keretében a Fővállalkozó (Atomstroyexport Engineering Company Joint Stock Company – ASE EC JSC) szerződéses terjedelmében kerül elvégzésre az új blokkok létesítéséhez kötődően végrehajtásra kerülő tevékenységek döntő hányada. Ebből fakadóan a létesítésbe bekapcsolódni szándékozó szervezetek számára a ROSATOM beszerzési portálján (zakupki.ru) kiírt beszerzési tendereket érdemes figyelni és azokra jelentkezni. Az itt megjelenő, Paks II.-vel kapcsolatos kiírásokról rendszeres tájékoztatást adunk a lentiekben. További lehetőség (elsősorban kisebb vállalkozások számára), hogy ugyanezen a portálon a kihirdetett tender nyertesekkel veszik fel a kapcsolatot, hogy az elnyert munkáikba bekapcsolódhassanak.

Mindezeknek milyen anyagi vonzatai vannak?
A Paks II. Zrt. által lefolytatásra kerülő nukleáris minősítő eljárásoknak a minősítési eljárás alá vont szállítók tekintetében díja nincs, ezt az engedélyes jogszabályi kötelezettségének teljesítése érdekében, saját költségén végzi el. Magának a felkészülésnek, a szállító irányítási rendszerének a speciális nukleáris jogszabályi követelményeknek való megfelelés érdekében történő felkészítésének és működtetésének (akár tanúsítványok megszerzésének) lehetnek költségei (belső erőforrások bérköltsége, jogszabályok, szabványok megvásárlása, esetleges tanácsadó igénybevételével járó költségek).

Az orosz fővállalkozó beszerzései

 

Lot No.12803/54 P-5,6/P-20 Manufacture and supply of air-tight personnel locks of Units №5,6 of Paks NPP
http://zakupki.rosatom.ru/en/2012281065485 
Published: 28.12.2020
Date of completion of acceptance of bids/confirmation of the results: Stage 1:  15.01.2021  Stage 2:  12.02.2021


Manufacture and supply of mine equipment and mortgages of NPP PAKS units №5,6 under Lot №12803/39 Paks-5,6/P-20
http://zakupki.rosatom.ru/en/2012111065465 
Published: 11.12.2020
Date of completion of acceptance of bids/confirmation of the results: Stage 1:  28.12.2020   Stage 2 05.02.2021


Manufacture and supply of concrete reactor shaft equipment for construction of Units №5,6 of NPP Paks under Lot No.12803/40 P-5,6/P-20
http://zakupki.rosatom.ru/en/2012111065466 
Published: 11.12.2020
Date of completion of acceptance of bids/confirmation of the results: Stage 1:  28.12.2020   Stage 2 05.02.2021


Rental of furnished accommodation for the needs of the branch of JSC EC "ASE" in Hungary
http://zakupki.rosatom.ru/en/20113005361875 
Published: 07.12.2020
Date of completion of acceptance of bids/confirmation of the results: Stage 1:  30.11.2020   


Performance of works for construction of the Paks-2 NPP facility: Lot 22. “UYA. Administrative and amenity complex: 1.2.1 Canteen for 300 seats, 1.3.1 Sanitary and amenity building for 500 people No.1, 1.3.3 Sanitary and amenity building for 500 people No.3, 1.3.4 Sanitary and amenity building for 500 people No.4, of Paks II NPP Units 5 and 6 Construction and Erection Base
http://zakupki.rosatom.ru/en/2012031065447 
Published: 03.12.2020
Date of completion of acceptance of bids/confirmation of the results: Stage 1:  21.12.2020   Stage 2 : 15.01.2021


Lot 20 Hard coated area 14.1. Fit out works contractors complex of contractors UZC of construction and erection base (Units 
http://zakupki.rosatom.ru/en/2012031065446 
Published: 03.12.2020
Date of completion of acceptance of bids/confirmation of the results: Stage 1:  21.12.2020   Stage 2 : 15.01.2021


Turbine hall generator auxiliary systems of Paks NPP units 5&6 for the needs of AAEM LLC
http://zakupki.rosatom.ru/en/2011121065406 
Published: 12.11.2020
Date of completion of acceptance of bids/confirmation of the results: Stage 1:  14.12.2020    Stage 2: 18.01.2021


Supply of pipelines FP YF for the construction of power unit No. 5 of NPP "PAKSH
http://zakupki.rosatom.ru/en/2011191065418 
Published: 19.11.2020
Date of completion of acceptance of bids/confirmation of the results: Stage 1:  07.12.2020    Stage 2: 14.01.2021


Preparation of Licensing Documentation Sets for Obtaining of the Construction Permit for CEB Facilities of Paks II NPP
http://zakupki.rosatom.ru/en/20121505361933
Published: 15.12.2020
Date of completion of acceptance of bids/confirmation of the results: Stage 1:  28.12.2020   Stage 2: 19.01.2021