Elkezdődött az új blokkok terveinek telephelyi követelményekhez igazítása

2015.01.21. 7:00
Kezdetét vette a Paksi Atomerőmű új blokkjai terveinek paksi követelményekhez és körülményekhez igazítása.

A Pakson építendő két új VVER-1200/V491 típusú, egyenként 1200 MW névleges teljesítményű blokk több szempontból is megegyezik a Szentpéterváron épülő két blokkal, ugyanakkor a tervezés során az olyan telephelyi körülményeket, követelményeket is figyelembe kell venni, mint például a meteorológiai feltételek, a talajjellemzők, a villamoshálózat kiépítése és a hűtővíz biztosítása. Az orosz tervező már megkapta azokat az alapadatokat, amelyek a jelenlegi négy blokk tervezése és biztonsági megerősítése révén már rendelkezésre álltak. A ma is helytálló információk mellett a földtani kutatások legmodernebb eljárásai révén kerülnek meghatározásra a jelenleg elérhető, legpontosabb földtani alapadatok. A 2015-ös év feladatai közé tartozik tehát többek között a telephely részletes, pontos jellemzése és az új adatok átadása a tervezőintézetnek, ami alapján elvégezhető a tervek adaptálása. Az előkészítéshez és a kivitelezéshez több szintű terv szükséges, így a tervezés hosszú folyamat.
 
A szentpétervári és az új paksi blokkok között fontos különbség, hogy a szentpétervári blokkok hűtőtornyos hűtésével szemben Pakson frissvíz-hűtés lesz, ezért vízkiviteli-műre lesz szükség, a hűtővíz blokkokra való eljuttatása is más módon lesz megoldva. A helyi talajviszonyoknak megfelelően az alapozás is eltérő lehet majd a szentpéterváritól, ugyanakkor a blokktípus rendelkezésre álló terveinek módosításakor számításba kell venni a talajvízszinttől a jellemző külső hőmérsékletig számos további körülményt.
 
A létesítési engedély megszerzésének előfeltétele a környezetvédelmi engedély, illetve az előzetes biztonsági jelentés elkészítése, majd ezt követően a létesítési engedély birtokában 2018-ban megkezdődhetnek a telephelyi munkálatok.