Bejelentkezés
HU | EN

Magyar Villamos Művek Zrt.

a hazai villamosenergia-ipar

SecurityAgreement

Adatkezelési tájékoztató

Tisztelt Pályázó!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a rendelkezésre bocsátott személyes adatainak felhasználása az Ön hozzájárulásán (önkéntes adatszolgáltatásán) alapul. Az MVM Paks II. Zrt. – mint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 9. pontja szerinti adatkezelő – a nyitott karrierlehetőségekről való tájékoztatás és a nyitott pozíciók betöltése céljából kezeli adatait hozzájárulása visszavonásáig. A rendelkezésre bocsátott adatokat az adatkezelő az Infotv. 4. §-ban meghatározottaknak megfelelően a fenti célhoz kötötten és bizalmasan kezeli, harmadik személyek részére – a jogszabályi kötelezés esetét kivéve – adatot nem továbbít. Az MVM Paks II. Zrt.-nél Ön minden esetben kérelmezheti tájékoztatás adását az MVM Paks II. Zrt. által kezelt személyes adatairól, azok kezeléséről, továbbá Ön bármikor kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.