Feljebb
Bejelentkezés
HU | EN

Paks II. Zrt.

Paks II. Zrt.

Skip Navigation LinksPaks II. Zrt. » Paks II. Zrt. » Paks II. » Atomenergia – A biztos jövő

Skip Navigation LinksAtomenergia – A biztos jövő

 
​​​​

A Paks II. Zrt. Tanulmányi Ösztöndíjprogramja

 

A Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Paks II. Zrt.) fő feladata az új paksi telephelyű atomerőművi blokkok létesítésének előkészítése, a szükséges engedélyek megszerzése, a beruházás lebonyolítása, majd az új blokkok üzemeltetése. Az új atomerőművi blokkok tervezett üzemideje 60 év, így Társaságunk hosszú távra biztosít munkalehetőséget jelenlegi és leendő munkatársai számára.

Az évszázad magyarországi beruházásához jelentős számú, jól képzett szakemberre van szükség. Az „Atomenergia – A biztos jövő” Tanulmányi Ösztöndíjprogram célja, hogy az energetika, atomenergia iránt érdeklődő fiatalok tanulmányainak támogatásával elősegítse az új blokkok létesítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges munkaerő biztosítását.

 

A 2019/2020. tanév I. félévében indított Tanulmányi Ösztöndíjprogram jelentkezési határideje 2019. szeptember 20. napján lejárt, melyet követően Társaságunk ösztöndíjszerződést kötött a kiválasztott diákokkal és hallgatókkal.

Az ösztöndíjprogram folytatásáról, a jelentkezési feltételekről és határidőről a későbbiekben adunk tájékoztatást! Kérjük, kövessék figyelemmel a weboldalunkon megjelenő információkat!

Tájékoztatásul közöljük a 2019/2020. tanév I. félévében közzétett, a Tanulmányi Ösztöndíjprogrammal kapcsolatos kiemelt tudnivalókat és jelentkezési dokumentumokat, amelyek a program későbbi meghirdetése során változhatnak!

Az „Atomenergia – A biztos jövő” Tanulmányi Ösztöndíjprogrammal kapcsolatban továbbra is tájékozódhatnak az osztondij@paks2.hu e-mail címen.

 

A Paks II. Zrt. évente 15 – a pályázati pontrendszerben legjobb eredményt elérő – középiskolás diák (5 fő) és egyetemi hallgató (10 fő) számára biztosít tanulmányi ösztöndíjat, a velük kötendő ösztöndíjszerződésben meghatározott időtartam alatt.

 

Kiknek szól a Tanulmányi Ösztöndíjprogram?

 • Azoknak a középiskolásoknak, akik az Energetikai Szakgimnázium és Kollégium tizedik évfolyamát elvégezték és tanulmányi átlaguk minimum 4,5.
 • Azoknak az alapképzésben (BSc) részt vevő, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, a 2019/2020. tanév őszi szemeszterben 5. tanulmányi félévüket megkezdő, nappali tagozatos hallgatóknak, akiknek súlyozott tanulmányi átlaga a pályázati időszakot megelőző két félévben 3,5 vagy a feletti volt.
 • Azoknak mesterképzés (MSc) 1. évfolyamát a 2019/2020-as tanév őszi félévében megkezdő, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, nappali tagozatos munkarendben tanuló hallgatóknak, akik BSc diplomájukat az MSc tanulmányok megkezdése előtt nem több mint 1 tanévvel szerezték, diplomájuk legalább „jó” minősítésű és BSc tanulmányaik utolsó két félévében a súlyozott tanulmányi átlaguk 3,5 vagy a feletti volt.
 • A BSc és MSc ösztöndíjprogramra az alábbi egyetemek gépészmérnök és villamosmérnök hallgatói jelentkezhetnek: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Debreceni Egyetem, Dunaújvárosi Egyetem, Miskolci Egyetem, Óbudai Egyetem, Pannon Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem.

 

 

Mit kínál a Tanulmányi Ösztöndíjprogram?

Az Energetikai Szakgimnázium és Kollégium diákja számára:

A Paks II. Zrt. az Ösztöndíjast az ösztöndíjszerződés megkötésének napjától egy éven, azaz két féléven keresztül, félévenként bruttó 75 000 forinttal támogatja. A középiskolai program ösztöndíjasait előnyben részesíti a Paks II. Zrt. a Tanulmányi Ösztöndíjprogram további szakaszaira (BSc, MSc) történő jelentkezés során abban az esetben, ha a pályázati időszakban két pályázó azonos pontszámot ér el.

 

Alapszakos (BSc) és mesterszakos (MSc) képzésben részt vevő hallgató esetében:

A hallgató az ösztöndíjszerződés aláírásának napjától ösztöndíjra jogosult, amelynek mértéke félévente bruttó 300 000 forint.

 

Mik az ösztöndíjas kötelezettségei?

Az Energetikai Szakgimnázium és Kollégium diákja esetében:

Az ösztöndíjas vállalja, hogy tanulmányi átlaga az első támogatott félév végén eléri a bekerülési szintet (4,5), továbbá azon felsőoktatási intézmények műszaki irányultságú képzéseinek valamelyikére nyújtja be jelentkezését, amelyeket a Paks II. Zrt. az Ösztöndíjprogramra történő jelentkezés során a jelentkezési lapon megjelöl.

 

Alapszakos (BSc) képzésben részt vevő hallgató esetében:

Az Ösztöndíjas vállalja, hogy tanulmányi- és vizsgakötelezettségének a legjobb tudása szerint eleget tesz és súlyozott tanulmányi átlaga az első támogatott félévtől továbbra is eléri a bekerülési szintet (3,5). Az Ösztöndíjas vállalja továbbá, hogy BSc tanulmányainak befejezését követően nyilatkozik továbbtanulási vagy elhelyezkedési szándékáról az alábbiak szerint:

 

 1. Nappali tagozaton folytatja a BSc tanulmányokra épülő MSc tanulmányait a BSc tanulmányok idejére vonatkozó ösztöndíjszerződésben meghatározott feltételekkel. Az MSc tanulmányok befejezését követően a Paks II. Zrt. a hallgató számára állásajánlatot tesz (legalább a mindenkori kötelező legkisebb munkabér háromszorosának megfelelő összegű bérajánlattal). A Paks II. Zrt.-vel történő munkaviszony létesítése esetén az Ösztöndíjas kötelezettséget vállal arra, hogy legalább az ösztöndíjjal támogatott időszakkal azonos időtartamban munkaviszonyát felmondással nem szünteti meg (egyéb esetben az ösztöndíj visszafizetésére kötelezett).
 2. Levelező tagozaton folytatja a BSc tanulmányokra épülő MSc tanulmányait azzal, hogy ezen időszak alatt a Paks II. Zrt.-vel munkaviszonyt létesít (legalább a mindenkori kötelező legkisebb munkabér háromszorosának megfelelő összegű munkabérrel), amely jogviszony alatt ösztöndíjban már nem részesül, de a Paks II. Zrt.-vel az MSc tanulmányok megkezdésekor tanulmányi szerződést köt és munkaviszonyát fenntartja az MSc tanulmányok idejére, illetve azzal egyező időtartamban az MSc diploma megszerzését követően.
 3. A BSc diploma megszerzését követően, amennyiben az Ösztöndíjas tanulmányait nem kívánja mesterképzésben folytatni, úgy a Paks II. Zrt. állásajánlatot tesz számára (legalább a mindenkori kötelező legkisebb munkabér háromszorosának megfelelő összegű bérajánlattal). A Paks II. Zrt.-vel történő munkaviszony létesítése esetén az Ösztöndíjas kötelezettséget vállal arra, hogy legalább az ösztöndíjjal támogatott időszakkal azonos időtartamban munkaviszonyát felmondással nem szünteti meg.

 

Az állásajánlat el nem fogadása esetén az Ösztöndíjas köteles a részére nyújtott ösztöndíjtámogatás összegét – az ösztöndíjszerződésben meghatározott módon – visszafizetni.

 

Mesterszakos (MSc) képzésben részt vevő hallgató esetében:

Az ösztöndíjas vállalja, hogy tanulmányi- és vizsgakötelezettségének a legjobb tudása szerint eleget tesz és súlyozott tanulmányi átlaga az első támogatott félévtől továbbra is eléri a bekerülési szintet (3,5). A Paks II. Zrt. az MSc tanulmányok befejezését megelőző legkésőbb 60. napig a hallgató számára állásajánlatot tesz (legalább a mindenkori kötelező legkisebb munkabér háromszorosának megfelelő összegű bérajánlattal). A Paks II. Zrt.-vel történő munkaviszony létesítése esetén az Ösztöndíjas kötelezettséget vállal arra, hogy legalább az ösztöndíjjal támogatott időszakkal azonos időtartamban munkaviszonyát felmondással nem szünteti meg. Az állásajánlat el nem fogadása esetén az Ösztöndíjas köteles a részére nyújtott ösztöndíjtámogatást visszafizetni.

 

Az Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakon túl jogokat és kötelezettségeket a nyertes pályázó és a Paks II. Zrt. között kötendő ösztöndíjszerződés keletkeztet, amely tartalmazza az ösztöndíj folyósítására vonatkozó pontos feltételeket, továbbá az ösztöndíjas és az ösztöndíjfolyósító (azaz a Paks II. Zrt.) kötelezettségeit!

 

Hogyan lehet jelentkezni?

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok az alábbi linkekről tölthetők le. A kitöltött és aláírt jelentkezési dokumentumokat az alábbiakban részletezett mellékletekkel együtt az osztondij@paks2.hu címre 2019. szeptember 20-ig szükséges beküldeni.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok az Energetikai Szakgimnázium és Kollégium tanulói számára:

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok alapképzésben és mesterképzésben részt vevő hallgatók számára

A pályázati anyagnak tartalmaznia kell

Az Energetikai Szakgimnázium és Kollégium diákja esetében:

 • kitöltött, aláírt jelentkezési lap;
 • a pályázat benyújtását megelőző 1 év tanulmányi átlagát igazoló dokumentum (bizonyítványmásolat);
 • iskolalátogatási igazolás;
 • motivációs levél (maximum egy A/4-es oldal terjedelemben);
 • ajánlólevél legalább egy olyan tanártól, aki a pályázót a középiskolai évek alatt tanította;
 • kitöltött, aláírt adatkezelési nyilatkozat;
 • előny: reáltárgyakra vonatkozó, illetve műszaki szakmai versenyeken (kiemelten az OTDK-n) elért eredmények, publikációk, továbbá szakmai és közösségi eseményeken történő részvételről szóló oklevelek, ajánlólevelek

 

Alapszakos (BSc) képzésben részt vevő hallgató esetében:

 • kitöltött, aláírt jelentkezési lap;
 • a pályázat benyújtását megelőző 2 félév súlyozott tanulmányi átlagát igazoló dokumentum (leckekönyv másolata);
 • aktív hallgatói jogviszonyt igazoló dokumentum;
 • motivációs levél (maximum egy A/4-es oldal terjedelemben);
 • ajánlólevél legalább egy olyan oktatótól, aki a pályázót a BSc tanulmányai alatt tanította;
 • kitöltött, aláírt adatkezelési nyilatkozat;
 • előnyt jelentenek továbbá az alábbi igazolások: versenyeredmények, publikációk, szakmai és közösségi eseményeken történő részvételről szóló oklevelek, ajánlólevelek, stb.

 

 

Mesterszakos (MSc) képzésben részt vevő hallgató esetében:

 • kitöltött, aláírt jelentkezési lap vagy a Paks II. Zrt. BSc ösztöndíjasa által kitöltött, a tanulmányok folytatására vonatkozó nyilatkozat;
 • BSc diploma másolata, továbbá a BSc tanulmányok utolsó 2 félévi súlyozott tanulmányi átlagát igazoló dokumentum (leckekönyv másolat);
 • aktív hallgatói jogviszonyt igazoló dokumentum;
 • új csatlakozási szándék esetén motivációs levél (maximum egy A/4-es oldal terjedelemben);
 • ajánlólevél legalább egy olyan oktatótól, aki a pályázót MSc tanulmányai alatt tanította (kizárólag új csatlakozási szándék esetén szükséges);
 • új csatlakozási szándék esetén kitöltött, aláírt adatkezelési nyilatkozat;
 • előnyt jelentenek továbbá az alábbi igazolások: versenyeredmények, publikációk, szakmai és közösségi eseményeken történő részvételről szóló oklevelek, ajánlólevelek.

 

Hogyan történik a pályázatok elbírálása?

 

A benyújtott pályázati anyagok előzetes elbírálását (formai és tartalmai ellenőrzését) követően a legjobbnak ítélt pályázók felvételi elbeszélgetésen vesznek részt. Az így elért eredmények alapján, az ösztöndíjak odaítéléséről a Paks II. Zrt. Bíráló Bizottsága dönt.

 

 

 

 

 

Az írásbeli pályázatok bírálati szempontjai

 

Az Energetikai Szakgimnázium és Kollégium diákjai esetében:

 

Szempontok

Leírás

Tanulmányi átlag

A Bíráló Bizottság az előző év végi tanulmányi átlagát veszi figyelembe.

Motivációs levél

A motivációs levél tartalmazhatja a tanuló eddigi eredményeit, jövőbeni terveit, valamint azt, hogy miért szeretne pályázni a Paks II. Zrt. Tanulmányi Ösztöndíjprogramjára.

Ajánlólevél

A pályázati időszakban kapott szaktanári[1] vagy külső szakmabeli személy ajánlólevele a diákról.

Publikációk

Magyar vagy idegen nyelven megjelent folyóirat cikk, illetve magyar vagy idegen nyelvű konferencián publikált cikk, poszter vagy előadás.

Közösségi munka

Pályázati időszakhoz kötődő (vagy azt megelőzően végzett és igazolt) szakmai-közösségi tevékenység vagy önkéntes tevékenység.

Versenyeredmények

A pályázati időszakban vagy azt megelőzően elért versenyeredmények, kiemelten az OTDK-n elért eredmény.

Nyelvvizsga eredmény

Megszerzett közép- vagy felsőfokú nyelvvizsga, különös tekintettel a szakmai nyelvvizsgára. (Csupán élő idegen nyelvre, illetve nyelvenként és fokonként egyszer adható pontszám, előnyben részesítve az angol és orosz idegen nyelveket.)

Szakmai szervezetben végzett munka

Pályázati időszakhoz kötődő szakmai szervezeti tagság, illetve tagként vagy vezetőségi tagként végzett tevékenység.

A felsorolás sorrendje nem tükrözi az értékelési prioritást!

 

 

Alapszakos (BSc) és mesterszakos (MSc) képzésben részt vevő hallgató esetében:

 

Szempontok

Leírás

 

 

Súlyozott tanulmányi átlag

A Bíráló Bizottság a pályázati időszakot megelőző két félév súlyozott tanulmányi átlagát veszi figyelembe.

Motivációs levél

A motivációs levél tartalmazhatja a hallgató eddigi eredményeit, jövőbeni terveit, valamint azt, hogy miért szeretne pályázni a Paks II. Zrt. Tanulmányi Ösztöndíjprogramjára.

Ajánlólevél

A pályázati időszakban kapott szaktanári[2] vagy külső szakmabeli személy ajánlólevele a hallgatóról.

Publikációk

Magyar vagy idegen nyelven megjelent folyóirat cikk, illetve magyar vagy idegen nyelvű konferencián publikált cikk, poszter vagy előadás.

Közösségi munka

Pályázati időszakhoz kötődő (vagy azt megelőzően végzett és igazolt) szakmai-közösségi tevékenység vagy önkéntes tevékenység.

Versenyeredmények

A pályázati időszakban vagy azt megelőzően elért versenyeredmények, kiemelten az OTDK-n elért eredmény.

Nyelvvizsga eredmény

Megszerzett közép- vagy felsőfokú nyelvvizsga, különös tekintettel a szakmai nyelvvizsgára. (Csupán élő idegen nyelvre, illetve nyelvenként és fokonként egyszer adható pontszám, előnyben részesítve az angol és orosz idegen nyelveket.)

Szakkollégiumban végzett munka

Pályázati időszakhoz kötődő szakkollégiumi tagság, illetve tagként vagy vezetőségi tagként folytatott tevékenység.

Szakmai szervezetben végzett munka

Pályázati időszakhoz kötődő szakmai szervezeti tagság, illetve tagként vagy vezetőségi tagként végzett tevékenység.

 

A felsorolás sorrendje nem tükrözi az értékelési prioritást!

 

Bármely felmerülő kérdés esetén, keressék kollégáinkat a fent megjelölt e-mail címen!

 

 

[1] Ajánlólevél szükséges legalább egy olyan tanártól, aki a pályázót a középiskolai évek alatt tanította.

[2] Ajánlólevél szükséges legalább egy olyan tanártól, aki a pályázót az egyetemi évek alatt tanította.​

​​