Feljebb
Bejelentkezés
HU | EN

Paks II. Zrt.

Paks II. Zrt.

Skip Navigation LinksPaks II. Zrt. » Paks II. Zrt. » Paks II. » Cégismertető

Skip Navigation LinksCégismertető

 

 

Rövid kronológia
 • 2007. július 31. – Az MVM Csoport megkezdi az új atomerőművi blokk(ok) megvalósíthatósági tanulmányának kidolgozását.
 • 2009. március 30. – Elfogadják azt az országgyűlési határozati javaslatot, amely hozzájárulást ad új atomerőműves blokk vagy blokkok telepítésének előkészítéséhez a Paksi Atomerőmű telephelyén. Az Országgyűlés 330 igen, 6 nem és 10 tartózkodás mellett fogadja el az indítványt.
 • 2009. július 8. – Az MVM Csoport megkezdi az új atomerőművi blokk(ok) létesítésének előkészítését.
 • 2011. október 3. – Az Országgyűlés elfogadja a következő két évtized fejlesztési-üzemeltetési irányait meghatározó Nemzeti Energiastratégiát, kitekintéssel 2050-ig. A stratégia értelmében, távlati gazdasági és környezetvédelmi céljai megvalósítását elősegítendő, az állam hosszú távon meg kívánja tartani az atomenergia mintegy 40-45 százalékos részarányát a hazai villamosenergia-termelésben.
 • 2012. május 9. – A tervezett új atomerőművi blokk(ok) létesítésének előkészületeit ellátó önálló társaság létrehozásáról dönt az MVM Zrt. Közgyűlése. Ennek értelmében az MVM 100 százalékos tulajdonában lévő MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság folytatja majd az új nukleáris blokk(ok)hoz kapcsolódó tervező, döntés-előkészítő és engedélyeztetési munkát.
 • 2012. július 26. – Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. létrehozza új projekttársaságát a tervezett új atomerőművi blokk(ok) létesítése érdekében. Az MVM Paks II. Zrt. Igazgatóságának elnöke Baji Csaba, az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója, tagjai Nagy Sándor, az MVM Paks II. Zrt. vezérigazgatója és Hamvas István, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója.
 • 2014. január 14. – Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő jelenlétében Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter és Szergej Kirijenko, a Roszatom vezérigazgatója kormányközi megállapodást ír alá a nukleáris energia békés célú felhasználásában való együttműködésről, ezen belül két új VVER reaktor építéséről a paksi telephelyen.
 • 2014. február 6. – Az Országgyűlés 256 igen, 29 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja a magyar-orosz atomenergetikai együttműködésről szóló egyezmény kihirdetését szolgáló T/13628. számú törvényjavaslatot. A szavazáson résztvevő képviselők 89,2 százaléka támogatja a nemzetközi szerződést.
 • 2014. március 28. – Aláírják a magyar-orosz hitelszerződést, amelynek keretén belül az orosz fél maximum 10 milliárd euró összegű állami hitelt nyújt a magyar fél részére a paksi atomerőmű 5. és 6. erőműblokkja tervezéséhez, megépítéséhez és üzembe helyezéséhez szükséges munkálatok, szolgáltatások és eszközbeszerzések finanszírozására.
 • 2014. május 5. – Pakson sor kerül az MVM Paks II. Zrt. közmeghallgatására az új atomerőművi blokkok telephely-vizsgálati és értékelési folyamata engedélyezésének megalapozása kapcsán.
 • 2014. június 23.  – A magyar Országgyűlés 110 igen szavazattal, 29 nem ellenében, 19 tartózkodás mellett jóváhagyja a kapacitás-fenntartás finanszírozását szolgáló magyar-orosz hitelmegállapodást.
 • 2014. július 1. – Prof. Dr. Aszódi Attilát, a BME Nukleáris Technikai Intézet igazgatóját a Paksi Atomerőmű teljesítményének fenntartásáért felelős kormánybiztossá nevezik ki.
 • 2014. október 15. – Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. közgyűlése döntést hoz az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. részvényeinek a Magyar Állam részére történő átruházásáról, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján. A Deloitte Zrt. és az Ernst&Young Kft. által végzett független vagyonértékelés alapján a vételár 10,157 milliárd forint.
 • 2014. november 14. – Az Országos Atomenergia Hivatal kiadja az MVM Paks II. Zrt. számára a telephely vizsgálati és értékelési engedélyt.
 • 2014. november 15. – Az MVM Paks II. Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket e naptól a Miniszterelnökség gyakorolja.
 • 2014. december 9. – Az MVM Paks II. Zrt. és az orosz Joint-Stock Company Nizhny Novgorod Engineering Company Atomenergoproekt aláírja a Pakson létesítendő két új, egyenként 1200 megawatt teljesítményű atomerőművi blokkra vonatkozó három megvalósítási megállapodást (fővállalkozási szerződés, üzemeltetési és karbantartási szerződés, üzemanyag-ellátás és a kiégett fűtőelemek kezelésének részleteit taglaló szerződés).
 • 2014. december 19. – A projekttársaság benyújtja környezetvédelmi engedélykérelmét és Környezeti Hatástanulmányát az illetékes hatóság (Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, ma Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya) számára. Ezzel kezdetét veszi a környezetvédelmi engedélyezési eljárás.
 • 2015. március 17. – május 4. – Az MVM Paks II. Zrt. a környezetvédelmi engedélyezési eljárás keretében lakossági fórumokat tart az atomerőmű környezetében lévő 41 településen. A lakossági fórumokon összesen több mint 3000 érdeklődő vett részt.
 • 2015. május 7. – A környezetvédelmi engedélyezési eljárás részeként közmeghallgatásra kerül sor Pakson a Csengey Dénes Kulturális Központban, amelyet a Baranya Megyei Kormányhivatal szervezett.
 • 2015. szeptember 21. – november 6. – Az MVM Paks II. Zrt. a környezetvédelmi engedélyezési eljárás keretében kilenc külföldi közmeghallgatást tart az alábbi országokban: Németország, Románia, Szerbia, Szlovénia, Ukrajna, Ausztria és Horvátország. 
 • 2016. szeptember 29. – A Baranya Megyei Kormányhivatal kiadja a Paks II. projekt környezetvédelmi engedélyét, amely igazolja, hogy a projekt egyaránt eleget tesz az Európai Unió és Magyarország környezetvédelmi és természetvédelmi követelményeinek.
 • 2016. október 27. - A projekttársaság benyújtja a telephelyengedély iránti kérelmét az eljáró hatósághoz, az Országos Atomenergia Hivatalhoz.
 • 2016. november 17. - Az Európai Bizottság döntése értelmében Magyarország az új paksi atomerőművi blokkok létesítésére irányuló magyar-orosz kormányközi megállapodás aláírásakor az Európai Unió közbeszerzési előírásainak megfelelően járt el.
 • 2016. december 13. - Az illetékes hatóság, az Országos Atomenergia Hivatal szervezésében sor kerül a telephely engedélyezés közmeghallgatására Pakson.
 • 2017. március 6. - Az Európa Bizottság lezárja a Paks II. beruházás állami támogatásával kapcsolatos vizsgálatát.
 • 2017. március 30. - Az Országos Atomenergia Hivatal kiadja a Paks II. projekttársaság számára telephelyengedélyt.
 • 2017. április 18. – Az illetékes hatóság, a Pest Megyei Kormányhivatal közzéteszi határozatát az elsőfokú környezetvédelmi engedély másodfokú jóváhagyásáról, jogerőre emelkedéséről.
 • 2017. május 2. - Süli János, a paksi atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter leteszi esküjét a Parlamentben (Áder János köztársasági elnöktől 2017. április 26-án a Sándor-palotában vette át a megbízólevelét, amely május 2-án lépett hatályba).
 • 2017. május 3. - Az MVM Paks II. Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket e naptól a paksi atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter gyakorolja.
 • 2017. június 8. – E naptól a telephelyi munkákat és a műszaki területet Aszódi Attila, a vállalkozókkal való kapcsolattartást, az innovációt és a térségfejlesztést Becskeházi Attila felügyeli államtitkárként.
 • 2017. július 1. – A projekttársaság Igazgatóságának elnöke e naptól dr. Mészáros György, vezérigazgatója Lenkei István.
 • 2017. október 9. – Lenkei István vezérigazgató és Mittler István kommunikációs igazgató bemutatja a társaság új nevét (Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság, röviden Paks II. Zrt.) és arculatát.
 • 2018. február 27. – A Paks II. Zrt. hivatalosan átadja a munkaterületet a Fővállalkozó, a Roszatom konszernhez tartozó ASE Engineering Company számára az első felvonulási létesítmények építéséhez. Ezzel megkezdődhet a mintegy 80 egységből álló kiszolgáló épületegyüttes első létesítményeinek építése.
 • 2018. február 28. – Süli János, a Paks II. beruházásért felelős miniszter Bécsben bejelenti, hogy a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) szakmai támogatást nyújt az atomerőműépítési projekt megvalósítása során.
 • 2019. február 1. – Áder János köztársasági elnök 2019. február 1-i hatállyal Kovács Pált a Miniszterelnökség államtitkárává nevezi ki.

   

A Paks II. projekt előzményei 2007-2012
 
Az MVM Csoport 2007-ben kezdte meg az alábbi előkészítő feladatok elvégzését: új atomerőművi blokk(ok) megvalósíthatósági tanulmányának kidolgozása, az új atomerőművi kapacitás létesítéséhez kapcsolódó döntés-előkészítés, javaslattétel a beruházás szükségességére, feltételeire, valamint az erőmű típusára, telepítésére vonatkozóan a szakmai, társadalmi és környezetvédelmi előtanulmányok alapján.
 
A szakmai elemzések alapján az energetikai szakemberek olyan modern nyomottvizes blokktípus létesítését javasolták, amely nem prototípus, tehát vagy már működik vagy építés alatt áll és várhatóan rövid időn belül üzembe helyezik, élettartama pedig 60 év. Telephelyként Paksot javasolták, ugyanis az itteni terület felmért, megtervezett, előkészített és rendelkezik a szükséges építési infrastruktúrával. Paks mellett szól továbbá, hogy itt már rendelkezésre áll a műszaki kultúra, a humán erőforrás és a térség lakosságának támogatása.
 
Az MVM Csoport javaslata alapján az Országgyűlés 2009. március 30-án a 25/2009. (IV. 2.) OGY határozattal (95,4%-os szavazattöbbséggel) megadta az elvi hozzájárulást a beruházás előkészítésére.
 
Az Országgyűlés 2009. március 30-i határozatát követően az MVM Csoport legjelentősebb tagvállalatainak (kiemelten az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.) bevonásával 2009. július 8-án megkezdte az új atomerőművi blokk(ok) létesítésének előkészítését, mely révén végül megkezdődhet a beruházás.
 
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-nél 2009. szeptember 15-én megalakult a Kapacitás Bővítési Igazgatóság, melynek fő célja a tervezett új atomerőművi blokk(ok) létesítésével kapcsolatos kiemelt stratégiai célkitűzések előkészítése, azok engedélyeztetése. A Kapacitás Bővítési Igazgatóság volt hivatott továbbá az előkészítéssel és engedélyeztetéssel kapcsolatosan felmerülő feladatok társasági szintű koordinálására és végrehajtására, valamint az erős, évtizedes tapasztalattal rendelkező szakmai háttér biztosítására.
 
Az előkészítő munka főbb feladatai közé tartozott a tervezett létesítés kereteinek meghatározása, a szükséges műszaki és kereskedelmi feltételek rögzítése, továbbá a környezeti hatásokról, a 2020 utáni időszakra vonatkozó fogyasztói igények várható alakulásáról, a regionális energiapiacról és a szükséges rendszerszintű szabályozási és hálózatfejlesztési igényekről szóló szakmai elemzések elkészítése, a beruházás nemzetgazdasági hatásának elemzése, valamint egy speciális villamos energia tarifaelem, illetve az angol árkülönbözeti megállapodás magyarországi bevezethetőségének vizsgálata. A projekt fontos feladatai közé tartozott még a telephelyi, környezetvédelmi, illetve vízjogi és létesítési engedélyek megszerzése.
 
 
A Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 
Az új atomerőművi blokkok létesítésének előkészítéséért megalapítása, azaz 2012. július 26. óta az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ma Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság) felel. Célja, hogy munkája eredményeként megvalósuljon az új atomerőművi blokkok létesítése.
 
A társaság nem rendelkezik az alaptevékenységéből származó, önálló bevételi forrással. Alaptőkéje a cég alaptevékenységébe tartozó feladatok finanszírozását szolgálja.
 
A Paks II. Zrt. fontos küldetése a beruházás nemzetgazdasági előnyeinek minél nagyobb mértékű kiaknázása, az új blokkok építése ugyanis hatalmas lehetőséget jelent a hazai vállalkozások számára. Ez természetesen vonatkozik a létesítésben közvetlenül nem érintett társaságokra is: elég, ha arra gondolunk, hogy a kedvező árú villamos energia minden magyar vállalkozás villamosenergia-költségeit csökkenti és tervezhetővé teszi.
 
A Paks II. Zrt. számára folyamatos feladatot jelent a beruházás pénzügyi modellezése, a rendelkezésre álló információk felhasználásával.
 
Összefoglalva a Paks II. Zrt. alapfeladatai közé tartozott és tartozik a telephelyi engedélyezést megalapozó vizsgálati programok és a környezetvédelmi engedélyezéshez szükséges hatásvizsgálat elvégzése és a fővállalkozói szerződéstervezet, a hosszú távú karbantartási és üzemeltetési szerződéstervezet kidolgozása és szakértői véleményezése.
 
A társaság feladata továbbá a hálózati csatlakozási vizsgálatok elvégzése, a régió és a nemzetgazdaság beruházásban való részvételének vizsgálata, a beruházás előkészítéséhez, valamint a különböző tájékoztatási feladatok ellátása.