Bejelentkezés
HU | EN

Paks II. Zrt.

Paks II. Zrt.

Skip Navigation LinksKörnyezeti Hatástanulmány

 

Környezeti hatástanulmány (KHT)

1-8. fejezet
9. fejezet - Társadalmi-gazdasági hatások
10. fejezet - Paks és 30 km sugarú környezetének éghajlati jellemzése
11. fejezet - A Duna medermorfológiájának és hőterhelésének modellezése
12. fejezet - A Duna és egyéb felszíni vizek vízminőségének vizsgálata a víz keretirányelv szerint
13. fejezet - Földtani közeg és felszín alatti víz a telephelyen és közvetlen környezetében
14. fejezet - Földtani közeg és felszín alatti vizek a Paks alatti Duna-völgyben
15. fejezet - Zaj és rezgés
16. fejezet - Környezeti levegő
17. fejezet - Nem radioaktív hulladékok
18. fejezet - Élővilág, ökoszisztéma
19. fejezet - Radioaktív hulladékok és kiégett kazetták kezelése és elhelyezése
20. fejezet - Környezeti radioaktivitás - a telephely környezetében élő lakosság sugárterhelése
21. fejezet - Az élővilág sugárterhelése a telephely környezetében
22. fejezet - Összefoglaló hatásmátrixok és összesített hatásterületek
Nemzetközi fejezet
Közérthető összefoglaló
Környezetvédelmi engedély iránti kérelem

Egyéb dokumentumok

Hiánypótlás a DdKTF 755-19/2014. iktatószámú végzése alapján
Hiánypótlás a DdKTF 558-37/2015. iktatószámú végzése alapján
Hiánypótlás a Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (DdKTF) P2D/601/2014. ügyiratszámú végzése alapján
Hiánypótlás a Baranya Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság BAG/2435-3/2015. ügyiratszámú végzése alapján
Tényállás tisztázás a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35700/4299-4/2015. ügyiratszámú végzése alapján
Tényállás tisztázás a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35700/4299-6/2015. ügyiratszámú végzése alapján
Tényállás tisztázás a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35300/2221-14/2015. ügyiratszámú végzése alapján
Baranya Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami főépítészének szakhatósági állásfoglalása
A Paks II. projekt környezeti hatásvizsgálati eljárásában ismertetett műszaki megoldások és azok környezeti hatásaira vonatkozó adatok pontosítása_Összefoglaló
A paksi telephelyen létesítendő új atomerőművi blokkok környezeti hatásvizsgálati eljárásában ismertetett műszaki megoldások pontosításáról és környezeti hatásainak vizsgálatáról_Tájékoztató

Environmental Impact Study (EIS)

Chapter 1-8
Chapter 9 - Social-economic impacts
Chapter 10 - Climate profil of Paks and its environs within a 30 km radius
Chapter 11 - Modelling of the Danube river morphology and Danube heat load
Chapter 12 - Water quality assesment of the Danube and other surface waters pursuant to the Water Framework Directive
Chapter 13 - Geological medium and underground water on the site and in the immediate vicinity
Chapter 14 - Geological formations and groundwater in the Danube Valley downstream of Paks
Chapter 15 - Noise and vibration
Chapter 16 - Ambient air
Chapter 17 - Non-radioactive waste
Chapter 18 - Biosphere, Ecosystem
Chapter 19 - Management and disposal of radioactive wastes and spent fuel
Chapter 20 - Environmental radioactivity-radiation exposure of the population living near the site
Chapter 21 - Radioation exposure of animals and plants in the environment of the site
Chapter 22 - Summary impact matrixes and cumulated impact areas
International chapter
Simplified public summary
Internationales kapitel (EIS International chapter DE)
Allgemeinverständliche zusammenfassung (EIS Simplified public summary DE)
Mezinárodní kapitola (EIS International chapter CZ)
Shrnutí pro veřejnost (EIS Simplified public summary CZ)
Kapitola o medzinárodných aspektoch (EIS International chapter SK)
Všeobecne zrozumitel'né zhrnutie (EIS Simplified public summary SK)
Mednarodno poglavje (EIS International chapter SLO)
Poenostavljeni povzetek za javnost (EIS Simplified public summary SLO)
Capitol internaţional (EIS International chapter RO)
Rezumat accesibil (EIS Simplified public summary RO)
Međunarodno poglavlje (EIS International chapter HR)
Sažetak za javnost (EIS Simplified public summary HR)
Міжнародний розділ (EIS International chapter UA)
Загальнозрозумілі підсумки (EIS Simplified public summary UA)
Međunarodno poglavlje (EIS International chapter SRB)
Netehnički rezime (EIS Simplified public summary SRB)

Other Documents


Submission of missing information based on the order with the reference number of 755-19/2014
Submission of missing information based on the order with the reference number of 558-37/2015
Submission of missing information based on the order with the reference number of P2D/601/2014
Submission of missing information based on the order with the reference number of BAG/2435-3/2015
Clarification of facts based on the order with the reference number of 35700/4299-4/2015
Clarification of facts based on the order with the reference number of 35700/4299-6/2015
Clarification of facts based on the order with the reference number of 35300/2221-14/2015
Berichtigung anhand des beschlusses mit der registrierungsnummer 755-19/2014
Berichtigung anhand des beschlusses mit der registrierungsnummer 558-37/2015
Berichtigung anhand des beschlusses mit der registrierungsnummer P2D/601/2014
Berichtigung anhand des beschlusses mit der registrierungsnummer BAG/2435-3/2015
Sachverhaltsklärung anhand des allgemeinen beschlusses mit der registrierungsnummer 35700/4299-4/2015
Sachverhaltsklärung anhand des allgemeinen beschlusses mit der registrierungsnummer 35700/4299-6/2015
Sachverhaltsklärung anhand des allgemeinen beschlusses mit der registrierungsnummer 35300/2221-14/2015